Terug naar het overzicht
Slimmer parkeren, beter leven

Wie kent de frustratie van een volle parking niet? Van gehaast zijn en geen parkeerplaats vinden? Een beter uitgebouwd parkeerbeleid kan met andere woorden een rechtstreekse invloed hebben op de levenskwaliteit. 

“Bij onze parkeeroplossingen is het de bedoeling om zo weinig mogelijk menselijke manipulatie in te zetten”, zegt Peter Lamens, zaakvoerder van Optimal Parking, die volop inzet op dergelijke oplossingen. “Hoe meer je die factor uitschakelt, hoe groter de meerwaarde die overheden en bedrijven ervaren – zij moeten de parkeerop-lossing namelijk inzetten voor hun eindgebruiker. Maar ook het verzamelen van data om het parkeerbeleid nog verder te kunnen optimaliseren, moet helemaal op punt staan. Met die data kunnen bijvoorbeeld drukke punten in kaart worden gebracht of spitsmomenten, waarna oplossingen of verbeteringen gezocht kunnen worden.” Zo maakt Optimal Parking het via parkeren.be mogelijk om verschillende slimme toepassingen in te zetten, waarin geen menselijke manipulatie aan te pas komt. “Bijvoorbeeld automa-tische nummerplaatherkenning bij het binnen en buiten rijden van een parking, of automatische registratie en facturatie van de geparkeerde tijd. Met sensoren wordt de beschikbaarheid van elke plaats in kaart gebracht, wat vervolgens via apps, borden of sms veel vlotter parkeren toelaat. En bijgevolg betere verkeers-doorstroming, aangezien op die manier zogenaamd ‘zoekverkeer’ wordt geëlimineerd. Bijkomend voordeel is dat tijdelijk lege parkeerplaatsen verhuurd kunnen worden, wat in stadskernen en andere drukke locaties vanzelfsprekend een enorme troef is.”

"Hoe meer je menselijke manipulatie uitschakelt, hoe groter de meerwaarde van de parkeeroplossingen."

 

Nu zullen bepaalde mensen, in deze tijden van privacyvraagstuk-ken en GDPR-wetgeving, zich misschien de vraag stellen wat er met de opgeslagen data gebeurt. Ook daar heeft Peter Lamens een antwoord op. “Met de verzamelde gegevens wordt uiteraard heel zorgvuldig en zo discreet mogelijk omgesprongen: zo wordt data van individuele voertuigen slechts heel tijdelijk opgeslagen, zodat die niet misbruikt kan worden. Anderzijds kunnen de big data wél heel relevant zijn, omdat ze meer inzicht kunnen bie-den in de drukte en mobiliteit van de regio in kwestie, waarmee beleidsmakers en opdrachtgevers aan de slag kunnen.”

Peter Lamens Zaakvoerder OPTIMAL PARKING CONTROL

 

Optimal Parking Control is al meer dan 15 jaar een gevestigde waarde in de parkeersector. OPC staat in voor het beheer van parkeren op de openbare weg alsook de uitbating van onder- en bovengrondse parkings. Vandaag is OPC de partner van ruim 40 steden en gemeenten in België voor het ondersteunen en uitvoeren van een doeltreffend parkeerbeleid.