Terug naar het overzicht
Een slim parkeerbeleid bevordert de levenskwaliteit

Parkeren is een beladen begrip. De link met frustratie en complexiteit is snel gelegd. Geheel onterecht, overigens: een slim parkeerbeleid maakt het leven makkelijker. Optimal Parking Control breekt een lans voor slimme oplossingen die iedereen blij maken. Zaakvoerder Peter Lamens legt uit.

Eerst en vooral ontwikkelen we echt autonome oplossingen met zo wei- nig mogelijk nood aan menselijke manipulatie. Of het nu gaat om datavergaring of optimalisatie voor eindgebruikers: overheden of bedrijven die met ons in zee gaan, moeten een prominente meerwaarde bij hun doelstelling ervaren. We gaan voor een voelbare verbetering van veilig-heid en comfort voor de gehele bevolking.”

 

Praktisch en doeltreffend

“Om deze meerwaarde te realiseren, bieden we via parkeren.be heel wat slimme toepassingen aan. Via nummerplaatherkenning rijd je zó een parking binnen en buiten. Je tijd wordt exact geregistreerd en gefactureerd. Het systeem houdt rekening met loyalty cards of abonne- menten en via een app raadpleeg je vanop afstand de beschikbaarheid en reserveer je een plek. Sensoren volgen de beschikbaarheid van iedere plek op. Via apps, borden of sms wordt het verkeer dan veel soepeler gestuurd: ‘zoek- verkeer’ wordt dus uitgesloten. Tijdelijk lege parkeerplaatsen kunnen verhuurd worden; een enorme troef in stadskernen en andere drukke locaties. De klassieke parkeerautomaat wordt een omnivalente infokiosk, waar ook toeristi- sche informatie kan worden geraadpleegd.”

Sensoren volgen de beschikbaarheid van iedere plek op. Via apps, borden of sms wordt het verkeer veel soepeler gestuurd: ‘zoekverkeer’ wordt dus uitgesloten.

“Om deze meerwaarde te realiseren, bieden we via parkeren.be heel wat slimme toepassingen aan. Via nummerplaatherkenning rijd je zó een parking binnen en buiten. Je tijd wordt exact geregistreerd en gefactureerd. Het systeem houdt rekening met loyalty cards of abonne- menten en via een app raadpleeg je vanop afstand de beschikbaarheid en reserveer je een plek. Sensoren volgen de beschikbaarheid van iedere plek op. Via apps, borden of sms wordt het verkeer dan veel soepeler gestuurd: ‘zoek- verkeer’ wordt dus uitgesloten. Tijdelijk lege parkeerplaatsen kunnen verhuurd worden; een enorme troef in stadskernen en andere drukke locaties. De klassieke parkeerautomaat wordt een omnivalente infokiosk, waar ook toeristi- sche informatie kan worden geraadpleegd.”

Sensoren volgen de beschikbaarheid van iedere plek op. Via apps, borden of sms wordt het verkeer veel soepeler gestuurd: ‘zoekverkeer’ wordt dus uitgesloten.


Privacy first

“Door onze voertuigen te voorzien van num- merplaatherkenning, hoeven ze maar langs de parkeerplaatsen te rijden en automatisch detec- teren ze eventuele inbreuken. Uiteraard gaan we uiterst discreet met deze gegevens om: we zijn onderhevig aan alle normen terzake. Data over individuele voertuigen wordt slechts zeer tijdelijk opgeslagen. De big data en relevante info rond drukte en mobiliteit, is wel een belangrijke surplus voor beleidsmakers en opdrachtgevers.”
 

Mobiliteit: een totaalconcept

“Onze realisaties gaan van autonome scansystemen, zoals in Brugge, over shop ’n go concepten in Aalst, Ninove, Roeselare... tot slimme scanners, sensoren, etc. We rea- liseren totaalprojecten als verlenging van de dienstverlening. De smart-tendens is niet meer te stoppen: systemen waarbij de wagens via gps en beschikbare data zelf vrije plaatsen detecteren en er vlotjes autonoom naartoe rijden, zijn in ontwikkeling.” 

IN SAMENWERKING MET OPC

www.parkeren.be

Tekst: Sijmen Goossens  | Bron: Media Planet